Podczas dwudniowego szkolenia przeprowadzane są zadania obsługi technicznej przypisane do techników UR. Uczestnicy poznają metody budowy skutecznego programu przeglądów profilaktycznych dla maszyn i urządzeń. W części warsztatowej uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć poznane techniki w następujących obszarach: budowa BOM maszyny, ocena krytyczności zdarzeń awaryjnych, wypracowanie zdań profilaktycznych oraz budowa dokumentacji przeglądowej PM.

Cele szkolenia:

  • pomiar skuteczności przeglądów PM,
  • omówienie wymogów prawnych co do dokumentacji przeglądów profilaktycznych,
  • opracowanie i przedstawienie systemu tworzenia dokumentacji opartej o metodykę 4WH,
  • metody określania wskaźnika krytyczności zdarzeń awaryjnych,
  • techniki liczenia kosztów awarii,
  • techniki liczenia kosztów zadań PM,
  • ocena programu przeglądów profilaktycznych pod względem ekonomicznym,
  • automatyzacja przeglądów PM za pomocą systemów klasy CMMS,
  • parametryzacja systemu CMMS pod względem przeglądów PM.

Program szkolenia

1

Wprowadzenie do PM

• Definicja PM

• Model obsługi PM

• Różnica pomiędzy CBM a PdM

• Korzyści wynikające z PM

2

Zarządzanie niezawodnością

• Wprowadzenie do niezawodności

• Znaczenie niezawodności w praktyce

• Omówienie aktów normatywnych SAE oraz MIL-STD

• Korzyści płynące z stosowania analiz niezawodnościowych

3

Przygotowanie do analizy niezawodności

• Kryteria wyboru maszyn i urządzeń do przeprowadzenia analizy niezawodnościowej

• Podział maszyny na czynniki pierwsze zgodnie z normą ISO 14224-2006

• BOM maszyny

• Standard budowy BOM - Podział na 5

4

Analiza FUP

• Zdefiniowanie funkcji maszyny i przypisanie ich do odpowiedniego poziomu BOM

• Omówienie różnic pomiędzy funkcjami pierwotnymi a drugorzędnymi

• Metodyka ESCAPE w opisywaniu funkcji drugorzędnych

• Określenie dysfunkcji urządzenia

• Określenie awarii wraz z przyczynami powodującymi poszczególne dysfunkcje

• Wykorzystanie BOM do kodyfikacji awarii

5

Ocena konsekwencji awarii

• Klasyczna metoda określania konsekwencji zgodnie z normą SAE JA 1011

• Problemy wynikającej z klasycznej metody oceny konsekwencji

• Kwantyfikowalna metoda oceny konsekewncji awarii za pomocą wskaźnika krytyczności

• Wykorzystanie macierzy 4 polowej oceny konsekwencji awarii

6

Szacowanie kosztów awarii wraz z przyczynami

• Definicja kosztów

• Źródła powstawania kosztów

• Koszty awarii vs utrata sprzedaży

• Metoda liczenia kosztów awarii

• Ocena kosztów zdefiniowanych awarii

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak budować BOM maszyny oraz w jaki sposób przeprowadzić szybką analizę niezawodności wykorzystując BOM-a maszyny.

1

Budowa BOM dla wybranego urządzenia (warsztat)

• Opis działania urządzenia za pomocą diagramu procesu

• Podział urządzenia na główne funkcje

• Rozbicie poszczególnych bloków na mniejsze elementy

• Wykorzystanie metody Grup Materiałowych

2

Analiza niezawodności RCMblitz (warsztat)

• Określenie funkcji

• Określenie dysfunkcji urządzenia

• Określenie awarii powodujących poszczególne dysfunkcje

• Definicja podstawowych przyczyn awarii

• Określenie wskaźnika krytyczności

• Oszacowanie kosztów awarii

7

Wybór zadań obsługi technicznej

• Definicja wszystkich metod obsługi technicznej

• Diagram wyboru odpowiedniej metody obsługi technicznej

• Podział zadań obsługi technicznej na 6 kategorii

• Budowa standardów obsługi technicznej do poszczególnych grup materiałowych

• Szacowanie kosztów przeprowadzenia wybranych zadań PM

8

Budowa programu PM

• Wytyczne do tworzenia właściwej dokumentacji przeglądowej

• Wymogi prawne w stosunku do tworzenia dokumentacji przeglądowej

• Omówienie metodyki 4WH

• Praktyczne wskazówki do tworzenia kompleksowej dokumentacji przeglądowej

• Szkolenie techników z dokumentacji przeglądowej

• System Maintenance OPL

9

Wizualizacja punktów inspekcyjnych

• Wprowadzenie do wizualizacji

• Dobre praktyki w tworzeniu znaczników wizualizacyjnych

• Najczęstsze błędy popełniane w wizualizacji punktów inspekcyjnych

• Metoda piktogramów

10

Harmonogramowanie przeglądów PM

• Klasyczne metody harmonogramowania przeglądów PM

• Tworzenie Kart kontroli przeglądów PM

• Wykorzystanie systemów CMMS do harmonogramowania

• Parametryzacja CMM w obszarze generowania zadań PM

• Najczęstsze błędy popełniane podczas budowy harmonogramów PM w CMMS

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak stworzyć dokumentację przeglądowa PM oraz budowę instrukcji szkoleniowych.

3

Wybór zadań PM dla wybranego urządzenia (warsztat)

• Wybór zadań PM dla awarii o najwyższym wskaźniku krytyczności

• Oszacowanie kosztów zadań PM

• Grupowanie zadań PM pod względem częstotliwości wykonania

• Podział zadań na kompetencje techników UR

4

Budowa dokumentacji przeglądowej PM (warsztat)

• Tworzenie Standardu Przeglądów PM

• Wykorzystanie zautomatyzowanego arkusza excel do budowy dokumentacji

• Projektowanie punktów wizualizacyjnych

• Wykorzystanie BOM do tworzenia dokumentacji

5

Symulacja harmonogramowania PM w systemie CMMS (warsztat)

• Prezentacja systemu klasy CMMS

• Omówienie struktury systemu

• Omówienie struktury systemu Tworzenie Zadań PM w systemie CMMS

• Parametryzacja systemu CMMS

• Raportowanie wykonanego przeglądu poprzez telefon komórkowy - rozwiązania mobilne wykorzystywane do nadzoru prowadzonych przeglądów

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas