Podczas tego szkolenia są wykonywane i przeprowadzane główne analizy wchodzące w skład całego programu TPM. Tematyka warsztatów rozbita jest na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów aż na wypracowaniu odpowiednich metod obsługi technicznie kończąc.

Cele szkolenia:

 • definicja TPM
 • budowa strategii TPM
 • stworzenie struktury TPM w przedsiębiorstwie
 • poznanie podstawowych przyczyn upadku TPM w polskich przedsiębiorstwach
 • poznanie technik promujących system TPM w przedsiębiorstwie
 • mapowanie procesów TPM
 • ocena skuteczności parku maszynowego
 • zarządzanie awariami
 • budowa systemu wzmacniającego bezpieczeństwo w TPM
 • analiza bieżącej sytuacji i określenie luk
 • zarządzanie kompetencjami pracowniczymi

Program szkolenia

1

Wprowadzenie do TPM

• Początki systemu TPM

• Etapy rozwoju systemu TPM

• TPM Awards – system oceny i nagradzania za uzyskiwane rezultaty

• Praktyki zarządzania parkiem maszynowym w przedsiębiorstwach

2

Fakty i mity na temat TPM

• Znaczenie słowa TPM

• 5 mitów na temat TPM

• TPM vs Produkcja vs UR

• Stereotypy w przedsiębiorstwie

3

Budowa systemu TPM

• Oryginalne znaczenie TPM

• Przedstawienie „mutacji” TPM

• Omówienie klasycznego domku TPM wg JIPM

• 4 fazy wdrożenia systemu TPM

• Budowa optymalnego domku TPM

4

Promocja TPM w przedsiębiorstwie

• Znaczenie programu promocji TPM w przedsiębiorstwie

• Wewnętrzny marketing

• Budowa loga TPM

• Budowa tablicy TPM

5

Strategia TPM

• Czym jest strategia TPM?

• Budowa strategii za pomocą diagramu Y

• Określenie celów przed wdrożeniem TPM

• System mierników w TPM

• Budowa matrycy wskaźników i ich wizualizacji

• Realizacji strategii TPM za pomocą Hoshin Kanrii

6

Budowa struktury TPM w przedsiębiorstwie

• Struktura filarowa

• Model pracy poszczególnych zespołów w ramach prowadzonych prac wewnątrz filarów

• Role członków w zespołach filarowych

• Budowa tablic filarowych

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak tworzyć strategię systemu TPM oraz w jaki sposób tworzyć odpowiedni system promocji wewnątrz przedsiębiorstwa poprzez opracowanie mapy stereotypów.

1

Opracowanie mapy stereotypów w przedsiębiorstwie (warsztat)

• Stworzymy mapę stereotypów jakie istnieją podczas wdrażania TPM w przedsiębiorstwie

• Zgrupujemy i wybierzemy najważniejsze stereotypy

• Znajdziemy kontrargumenty przeciw występujących stereotypów

• Wykorzystamy narzędzie rozwiązywania problemów za pomocą metafor

2

Budowa strategii TPM (warsztat)

• Lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji o wdrożeniu TPM w przedsiębiorstwie

• Określenie misji TPM

• Wyznaczenie celów

• Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów

• Wyznaczenie kwantyfikatorów na przestrzeni 3- 5 lat

7

Ocena krytyczności maszyn i urządzeń

• Metody oceny krytyczności

• Przedstawienie 4 - metod oceny krytyczności

• Wybór kryteriów i dostosowanie do przedsiębiorstwa

• Ocena krytyczności maszyn

• Wizualizacja krytyczności maszyn

8

Mapowanie procesów TPM

• Wprowadzenie do mapowania

• Określenie poszczególnych procesów w TPM

• Budowa kompleksowej mapy przepływu procesów

• Ocena efektywności poszczególnych procesów

9

Zarządzanie awariami

• Definicja awarii

• Mapa przepływu procesu zarządzania awariami

• Budowa matrycy odpowiedzialności

• System zgłaszania awarii

• Ustalenie ważności podejmowania działań - Matryca Priorytetów

• Liczenie kosztów awarii

10

Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi

• Określenie kompetencji pracowników

• 4 fazy uczenia dorosłych

• Cykl uczenia się wg Dawida A Kolba

• System 6 kroków implementacji procesu zarządzania kompetencjami pracowniczymi

• Omówienie poszczególnych kroków systemu

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak tworzyć mapę przepływu procesów TPM oraz w jaki sposób określać kryteria oceny krytyczności maszyn i urządzeń.

3

Opracowanie mapy przepływu procesów TPM (warsztat)

• Wprowadzenie do systemu mapowania

• Budowa mapy poszczególnych procesów TPM

• Omówienie mapy

• Analiza GAP opracowanie planu doskonalenia przepływu procesów

4

Opracowanie kryteriów analizy ABC maszyn i urządzeń (warsztat)

• Wybór kryteriów do oceny krytyczności maszyn i urządzeń

• Zdefiniowanie poziomów oceny

• Opracowanie systemu pomiaru krytyczności

• Przeprowadzenie przykładowej oceny krytyczności

• Klasyfikacja maszyn w 3 kategoriach

• Opracowanie metody wizualizacji wyznaczonej krytyczności maszyn i urządzeń

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas