Podczas tego szkolenia są wykonywane i przeprowadzane główne analizy wchodzące w skład całego programu TPM. Tematyka warsztatów rozbita jest na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów aż na wypracowaniu odpowiednich metod obsługi technicznie kończąc.

Cele szkolenia:

 • definicja TPM
 • budowa strategii TPM
 • stworzenie struktury TPM w przedsiębiorstwie
 • poznanie podstawowych przyczyn upadku TPM w polskich przedsiębiorstwach
 • poznanie technik promujących system TPM w przedsiębiorstwie
 • poznanie definicji straty w procesie produkcyjnym
 • poznanie metodyki obliczania poszczególnych strat
 • przedstawienie praktycznego podejścia do zarządzania procesem przez wymiar strat
 • poznanie 16 strat TPM
 • umiejętność stosowania koła ciągłego doskonalenia PDC
 • budowa systemu wzmacniającego bezpieczeństwo w TPM
 • analiza bieżącej sytuacji i określenie luk

Program szkolenia

1

Rys historyczny TPM

• Początki systemu TPM

• Etapy rozwoju systemu TPM

• TPM Awards – system oceny i nagradzania za uzyskiwane rezultaty

2

Fakty i mity na temat TPM

• Znaczenie słowa TPM

• 5 mitów na temat TPM

• TPM vs Produkcja vs UR

3

Budowa systemu TPM

• Oryginalne znaczenie TPM

• Przedstawienie „mutacji” TPM

• Omówienie znaczenia filarów TPM wg JIPM

• 4 fazy wdrożenia systemu TPM

• Przyczyny dlaczego TPM kończy się porażką?

• Strategia TPM – polityka 3×0

4

Strategia TPM

• Czym jest strategia TPM?

• Budowa strategii za pomocą diagramu Y

• Określenie celów przed wdrożeniem TPM

• System mierzenia celów w sześciu kategoriach: +PJKDM

• Implementacja strategii TPM w przedsiębiorstwie

• Zastosowanie Hoshin Kanrii w tworzeniu planu realizacji strategii

5

Promocja TPM w przedsiębiorstwie

• Znaczenie programu promocji TPM w przedsiębiorstwie

• Praktyczne rady w stworzeniu systemu promocji TPM

• Techniki wizualizacji w ramach promocji systemu TPM

6

Budowa struktury TPM w przedsiębiorstwie

• Struktura filarowa

• Model pracy poszczególnych zespołów w ramach prowadzonych prac wewnątrz filarów

• Role członków w zespołach filarowych

• Planowanie prac wewnątrz zespołów filarowych

• Budowa tablic filarowych

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak tworzyć strategię systemu TPM oraz w jaki sposób stworzyć odpowiedni system promocji wewnątrz przedsiębiorstwa.

1

Budowa strategii TPM (warsztat)

• Lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji o wdrożeniu TPM w przedsiębiorstwie

• Określenie misji TPM

• Wyznaczenie celów

• Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów

• Wyznaczenie kwantyfikatorów na przestrzeni 3- 5 lat

2

Tworzenie planu promocji TPM w przedsiębiorstwie (warsztat)

• Lista stereotypów i barier mających wpływ na powodzenie podczas wdrażania systemu TPM

• Budowa Tablic informacyjnych mających promocję systemu TPM w przedsiębiorstwie

• Budowa systemu szkoleń wstępnych z zakresu TPM

7

16 strat w TPM

• Co to jest strata?

• Sposób prezentacji strat na dwóch poziomach.

• Zaangażowanie operatorów do zbierania rzeczywistych danych

• Aksjomaty zarządzania

• Wizualizacja strat

• Pomiar efektywności procesu/ludzi/materiału

8

Metodyka eliminacji strat w TPM

• Czym jest Koło Ciągłego Doskonalenia

• Wprowadzenie do PDCA

• Fakty i mity dotyczące PDCA

• Najczęstsze błędy popełniane w realizacji poszczególnych kroków PDCA

• Pragmatyka w stosowaniu PDCA

• Interwał czasowy przejścia całego koła PDCA

• PDCA vs SDCA

• Modyfikacja koła PDCA —> CPDCA

9

Bezpieczeństwo w TPM

• Wprowadzenie do filaru SaEC TPM

• Strategia SaEC

• Rola zarządzania bezpieczeństwem w ramach TPM

• Zespół SaEC

• Wprowadzenie do 7 kroków SaEC

10

GAP Analiza

• Ocena bieżącej analizy dla 4M

• Identyfikacja luk w poszczególnych kategoriach

• Ocena systemu za pomocą „Siatki Dojrzałości SaEC”

11

Mapa Bezpieczeństwa Przedsiębiorstwa

• Opracowanie mapy procesów przedsiębiorstwa

• Wykorzystanie narzędzia JSA do oceny bezpieczeństwa w poszczególnych procesach

• Ustalenie priorytetów pod względem bezpieczeństwa

• Ranking ryzyka poszczególnych procesów i stanowisk oraz prac

Część warsztatowa

W ramach indywidualnej jak i zespołowej pracy uczestnicy warsztatów nauczą się jak identyfikować poszczególne straty w procesach produkcyjnych oraz w jaki sposób prowadzić analizę ryzyka wg standardów TPM.

3

Definicja strat w przedsiębiorstwie (warsztat)

• Zdefiniowanie strat występujących na poszczególnych procesach produkcyjnych

• Ustalenie formuł liczenia poszczególnych strat

• Stworzenie katalogu strat w firmie

• Budowa systemu wizualizacji strat w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa

4

Ocena Ryzyka za pomocą JSA (warsztat)

• Wybór procesu podlegającego pod ocenę – zadania wykonywane przez operatora lub technika UR w ramach prowadzonych prac TPM

• Ocena ryzyka w każdym punkcie procesu

• Określenie środków zapobiegawczych

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub

Napisz do nas