Autonomous Maintenance

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Certyfikowany Praktyk TPM  

Learning by Doing

Podczas szkolenia przeprowadzane są zadania obsługi technicznej przypisane do operatorów produkcyjnych. Zbierane są dane i mierzone efekty wdrażanych metod konserwacyjnych. Podczas przeglądów prowadzone są działania mające na celu poznanie natury powstających zakłóceń i potencjalnych uszkodzeń. Warsztat AM swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem poszczególnych narzędzi mających na celu eliminację przyczyn źródłowych powstałych zdarzeń awaryjnych.

Cele:

– przeprowadzenie poszczególnych kroków AM na obszarze pilotażowym,

– stworzenie standardów autonomicznej obsługi technicznej,

– stworzenie dokumentacji autonomicznej obsługi technicznej,

– stworzenie tablic wizualizacyjnych – ukazujących obsługę autonomiczną,

– wdrożenie systemu Blue-Tag,

– stworzenie systemu szkoleń operatorów za pomocą One Point Lesson,

– stworzenie procedury wdrożenia AM w przedsiębiorstwie.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do AM

Definicja AM
Fakty i mity na temat systemu AM
7 kroków wdrożenia AM
NIezrozumienie poszczególnych kroków w systemie AM

2. Strategia AM

Budowa strategii AM
Określenie misji dla filaru AM
Określenie celów przed wdrożeniem AM
Wybór odpowiednich KPI w filarze AM

3. Szkolenie operatorów

Techniki prowadzenia szkolenia przed wdrożeniem
Korzyści płynące dla operatorów
Rola operatora
Błędy popełniane w fazie przygotowania do wdrożenia AM

4. Wybór obszaru

Jakie czynnik brać pod uwagę w wyborze obszaru do wdrożenia AM?
Czy wszędzie stosować AM?
Kryteria brane pod uwagę przy wyborze obszaru wdrożenia AM
Praktyczne rady co robić a czego nie robić

5. Ocena ryzyka

Rodzaje ryzyka podczas implementacji AM
Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania AM
Techniki szacowania ryzyka
Skutki i konsekwencje nieoszacowania ryzyka
Praktyczne przykłady co robić a czego nie robić

5. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 1 AM

Przygotowanie do przeprowadzenia kroku 1
Akcja czerwonych kartek
Budowa wstępnego planu eliminacji czerwonych kartek
Akcja na Gemba
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 1 AM

Warsztat 1: Budowa strategii AM

lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji wdrożenia filaru AM w przedsiębiorstwie
Określenie misji AM
Wyznaczenie celów dla AM
Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów AM
Wizualizacja strategii AM

Warsztat 2: Symulacja AM – Krok 1

Przeprowadzenie wstępnych działań w ramach kroku 1 AM
Akcja czerwona kartka
Wstępny plan działania
Realizacja działań na gemba
Budowa procedury przeprowadzenia kroku 1 AM
Analiza ryzyka podczas implementacji kroku 1 AM

7. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 2 AM

Definicja miejsc trudnodostępnych
Definicja źródeł zanieczyszczeń
Proces tworzenia działań doskonalących w ramach kroku 2 AM
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 2 AM

8. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 3 AM

Czym jest standard inspekcji AM?
Porównanie podejść CLAIRS/CIL/NWRCZ w tworzeniu planu inspekcji AM
Techniki tworzenia dokumentacji przeglądowej AM
Wizualizacja punktów inspekcyjnych AM
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 3 AM

9. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 4 AM

Zaangażowanie operatorów w inspekcje AM
3 poziomowy model kompetencji operatorów w AM
Techniki angażujące operatorów w realizację przeglądów inspekcyjnych AM
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 4 AM

10. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 5 AM

System zatwierdzania realizację przeprowadzenia inspekcji AM
Komunikacja Prod – UR
System Blue tag
System potwierdzania przeprowadzonych inspekcji
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 5 AM

11. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 6 i 7 AM

Systematyczna kontrola systemu inspekcji AM
System doceniania operatorów w ramach AM
Skuteczność prowadzonych przeglądów AM przez produkcję – implementacja “Hall of Fame”
System utrzymania filaru AM
Audyt filaru AM
Wizualizacja wyników audytu filaru AM

Warsztat 3: Symulacja AM – Krok 2 – 5

Przeprowadzenie wstępnych działań w ramach kroku 2 do 4 AM
Eliminacja źródeł zanieczyszczeń i miejsc trudnodostpnych
Budowa standardowego planu inspekcji AM
Tworzenie treści szkoleniowych dla operatorów OPL
Budowa systemu kontroli przeprowadzonej inspekcji AM
Wdrożenie systemu Blue Tag
Metody komunikacji Prod – UR tradycyjne czy nowoczesne?

Warsztat 4: Utrzymanie i rozwój systemu AM

Techniki oceniające funkcjonowanie systemu AM
Budowa arkusza audytującego system AM
Wizualizacja wyników audytu
Metodyka przeglądu strategii oraz ustalanie nowych celów w ramach rozwoju AM

Zachęcamy do przejścia całego cyklu. 

Udział we wszystkich szkoleniach nie jest jednak obligatoryjny – można korzystać z poszczególnych modułów szkoleniowych.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.