Odcinek 44

Podstawowe korzyści TPM cz. 4.

Kolejna korzyść z wdrażania TPM to nie tylko zaangażowanie każdego pracownika, ale skupienie się na każdym pracowniku, aby TPM nie był tylko kolejnym wagonikiem doczepionym do naszych obowiązków, ale żeby każdy pracownik miał poczucie, że jest ważny i ma wpływ na ten proces. Zaangażowanie pracowników to klucz do sukcesu!

Wojciech Mączyński

Wojciech Mączyński

Od 2005 roku doradza i szkoli w zakresie udanych wdrożeń TPM. Jest autorem praktycznych szkoleń: Certyfikowany Praktyk TPM oraz twórcą autorskiego programu podnoszenia kompetencji operacyjno-technicznych ActionLearnigBlitz i Logistyka UR.

Pracował dla ponad 200 firm z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Jest prelegentem na wielu wiodących konferencjach branżowych.

Dekalog TPM

Chcesz otrzymać e-mailem Dekalog TPM i uchronić się przed największymi błędami, popełnianymi przy wdrożeniach?
Napisz, komu go wysłać: