Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez standaryzowaną pracę

POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI

Warsztaty Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez standaryzowaną pracę obejmuje zakres czynności mających za zadanie wdrożenie systemu ssącego Pull. Jest to podejście, które ma na celu zbalansowanie linii produkcyjnych dostosowanych do czasu taktu klienta, a które pozwala produkować dokładnie to, co klient w danym czasie chce kupić. Zastosowanie i wdrożenie tego systemu najlepiej opisał Henry Ford w swoich wspomnieniach: „Dostrzegaliśmy, że kupowanie materiałów powyżej aktualnego zapotrzebowania nie jest opłacalne(..), jeżeli moglibyśmy być pewni idealnego transportu, a przepływ materiałów odbywałby się bez zakłóceń, nie byłoby potrzeby kupowania ich na zapas”.

Cele:

– określenie czasu taktu klienta,

– określenie czasu cyklu na stanowisku pracy,

– zbalansowanie linii produkcyjnych zgodnie z czasem taktu klienta,

techniki analizy pomierzonych elementów pracy – eliminacja czynności nie przynoszących wartości dodanej,

– zastosowanie One Piece Flow – przepływ jednej sztuki,

– redukcja zapasów w toku i wyrobów gotowych,

– podniesienie produktywności.


Program szkolenia

Dzień I Dzień II
1. Wprowadzenie do Balansowania Stanowisk Pracy

Wprowadzenie do JIT – rys historyczny
Korzyści wynikające z balansowania
Wprowadzenie do gry symulacji

2. Zbieranie danych z procesu produkcyjnego

Techniki zbierania danych
Określenie kwantyfikatorów zbieranych z procesu
Definicja Takt Time; Cycle Time
Krok 1 gry symulacyjnej

3. Analiza zbieranych danych

Wizualizacja zebranych danych
Oddzielenie wartości dodanej od Muda
Wypracowanie udoskonaleń
Standaryzacja wykonywanych czynności

4. Doskonalenie procesu produkcyjnego

Wdrożenie wypracowanych rozwiązań
Zamodelowanie wypracowanych rozwiązań
Zastosowanie techniki „kartonowe – lego”

5. Wizualizacja

Obserwacja procesu po doskonaleniu
Stworzenie arkusza pracy standaryzowanej i szkolenie operatorów
Obliczenie wypracowanych korzyści

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio.